JYTY-POSIO RY SYYSKOKOUS

SEURAA JYTYÄ

Jyty-liitto
Jyty-lehti
Jyty-facebook
Jyty-facebook
Jyty-twitter
Jyty-youtube

Yhdistyksen esittely

Jyty-Posio ry

 

Jäsenyhdistys toimii paikallisyhdistyksenä, jonka tarkoitus on koota toimialueensa kunnan/ seurakunnan/ muiden kirkollisten yhteisöjen ja muiden kunnallisia ja kirkollisia työ- ja virkaehtosopimuksia soveltavien työnantajien sekä näiden omistamien yritysten ja laitosten palveluksessa olevat henkilöt sekä vastaavilla toimialoilla muiden työnantajien palveluksessa olevat henkilöt yhteiseen ammattijärjestöön, ja siten

  1. valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja,
  2. vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä
  3. edistää heidän yhteenkuuluvaisuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoansa.

Yhdistyksen uutisia

 

Yhdistyksen jäsenmaksu 2024 on 1,32% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

 

Euromääräinen jäsenmaksu 7€/kk. (jäsenet, jotka eivät saa palkkaa tai ansiosidonnaista päivärahaa)

Kannattajajäsenmaksu 36€/vuosi

Jäsenasioidenhoitaja (Asta Määttä 040 8012 263).

 

50 €:n TYÖHYVINVOINTIRAHA 2024

Jyty-Posio ry on syyskokouksessaan päättänyt, että vuonna 2024 maksetaan jäsenille (ei koske kannattajajäseniä) 50,00€/vuosi korvausta työkyvyn ylläpitämisestä. Korvaus maksetaan kuittia vastaan, eli sinun tulee ensin maksaa palvelu itse ja sen jälkeen toimittaa kuitti Jytylle. Liitä kuitin mukaan myös tilinumerosi, jolle korvaus maksetaan. Kuitin voi toimittaa kunnanvirastolle (Jyty-Posio ry, Kirkkotie 1, 97900 POSIO) Kaija Karjalaiselle tai Asta Määtälle. Mikäli korvaus koostuu useammasta kuitista, toimita ne yhdellä kertaa maksettavaksi. 

Yhdistys maksaa korvauksia kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa. 

Uusien verottajan ohjeiden mukaan Jytyn tulee ilmoittaa korvaus tuloreksiteriin, Verottaja päättää onko tämä veronalaista tuloa vai ei.

Korvausta maksetaan mm. liikunta- ja harrastusmaksuista (esim. liikuntamaksut, uinti, kuntosali, kansalaisopistomaksut) ja erilaisista hoidoista (esim. hieronnat, jalka-, käsi- ja kauneudenhoito) sekä kulttuuripalveluista (esim. teatteri, konsertit).