SEURAA JYTYÄ

Jyty-liitto
Jyty-lehti
Jyty-facebook
Jyty-facebook
Jyty-twitter
Jyty-youtube

Yhdistyksen esittely

Jyty-Posio ry

 

Jäsenyhdistys toimii paikallisyhdistyksenä, jonka tarkoitus on koota toimialueensa kunnan/ seurakunnan/ muiden kirkollisten yhteisöjen ja muiden kunnallisia ja kirkollisia työ- ja virkaehtosopimuksia soveltavien työnantajien sekä näiden omistamien yritysten ja laitosten palveluksessa olevat henkilöt sekä vastaavilla toimialoilla muiden työnantajien palveluksessa olevat henkilöt yhteiseen ammattijärjestöön, ja siten

  1. valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja,
  2. vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä
  3. edistää heidän yhteenkuuluvaisuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoansa.

Yhdistyksen uutisia

 

Yhdistyksen jäsenmaksu 2016 on 1,4% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

 

Jos jäät äitiys-/isyyslomalle, virkavapaalle, työlomalle, lähdet opiskelemaan tai saat KELA:n maksamaa työmarkkinatukea, jäsenmaksu on 5€/kk.

Ota tässä tapauksessa yhteys jäsenasioidenhoitajaan (Asta Määttä 040 8012 263).

 

Jytyn työttömyyskassa perii liittojäsenmaksun (1,01%) suoraan maksamastaan etuudesta mm. ansiosidonnaisesta päivärahasta ja vuorotteluvapaakorvauksesta.

 

50 €:n TYÖHYVINVOINTIRAHA

Jäsenille makseaan työkyvyn ylläpitämiseen/virkistäytymiseen korvausta 50€/ jäsen ( esim. hieronta, erilaiset hoidot, teatteriliput yms.) Korvausta ei makseta eläkeläisjäsenille.

Toimita maksettu kuitti sihteerille, Merja Talvensaari.